Monthly Archives:spalio 2018

Kviečiame į IV-ąją LVNA ir LSMU Vaikų reabilitacijos klinikos organizuojamą konferenciją

Kviečiame gydytojus vaikų neurologus, vaikų ligų gydytojus,  gydytojus vaikų ir paauglių psichiatrus, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojus, bendrosios praktikos gydytojus, gydytojus vaikų chirurgus,  kineziterapeutus, ergoterapeutus, psichologus, slaugytojus, logoterapeutus, spec. pedagogus, dailės ir muzikos terapeutus dalyvauti IV – oje LSMU Vaikų reabilitacijos klinikos ir Lietuvos vaikų negalios akademijos (LVNA) organizuojamoje konferencijjoje „Pakeliui į ateitį“. Konferencija vyks 2017 m. lapkričio 17 d. LSMU Veterinarijos akademijos posėdžių salėje (Tilžės g. 18, Kaunas).
Konferencijos programa
8.30 – 9.00 Registracija
9.00 – 9.15 Įžanginis žodis
I sesija
9.15 – 10.00 Paslaugų neįgaliems vaikams principai ir raida Skandinavijos šalyse

Prof. Lennart Kohler, Švedija

10.00 – 11.30 Cerebrinį paralyžių turinčių vaikų abilitacijos programos Danijoje

Helle M. Hüche Larsen, Peder Esben Bilde, Danija

  11.30 – 12.15 Skausmas ir vaikų negalia

Dr. Karin Bäckdahl, Švedija

12.15 – 12.45 Kavos pertrauka
II sesija
12.45 – 13.15 Girdimojo suvokimo sutrikimas ir jo reikšmė kalbos raidai

Gyd. Indrė Bakanienė

13.15 – 13.45 Dizartrijų ir apraksijų diferencinė diagnostika

Logopedė Ausra Šlečkienė

13.45 – 14.15 Disfagijos

Logopedė Asta Kilienė

14.15 14.45 Pietų pertrauka. Stendinių pranešimų pristatymas.
14.45 15.00 LVNA narių susirinkimas
III sesija
15.00 – 15.30 Įspūdžiai iš II-os tarptautinės vaikų galvos smegenų traumų konferencijos

Gyd. Vitalija Gresevičienė, psichologė Astė Mitaitė

15.30 – 16.00 Namų programos ankstyvojoje reabilitacijoje

Kineziterapeutė Kristina Janavičiūtė

16.00 – 16.30 „Sveikatos trijulė” ir vaikų negalia.

Gyd. Ivan Gavriljev

16.30 – 17.00 Šeimų, kurių vaikai patyrė galvos smegenų traumas, poreikių vertinimas.

Socialinė darbuotoja Laura Žiūkienė

17.00 – 17.30 Diskusijos
Registracijos mokestis ne LVNA nariams – 25 eurai, LVNA nariams – 10 eurų, metinis nario mokestis 10 eurų. Registracijos mokestį prašome pervesti į LVNA sąskaitą Swed banke LT05 7300 0101 4090 1972, įmonės kodas 303388931. Pastabų laukelyje prašome įrašyti savo vardą, pavardę ir „registracijos mokestis ne LVNA nariams – 25 eurai“ arba „registracijos mokestis LVNA nariams 10 eurų, metinis nario mokestis 10 eurų“.
Registruotis prašome el. paštu: lopselis@kaunoklinikos.lt. Registruojantis, prašome atsiųsti šią kontaktinę informaciją: Vardas, pavardė, specialybė, darbo vieta, el. pašto adresas, telefonas, nurodyti reikia/nereikia sąskaitos faktūros.
Telefonas pasiteiravimui: 837 260425