Lietuvos vaikų negalios akademija

Lietuvos vaikų negalios akademija – įsteigta 2014 m.

Asociacijos valdybos nariai:

 1. Audronė Prasauskienė (Valdybos pirmininkė);
 2. Ivan Gavriljev;
 3. Indrė Bakanienė;
 4. Asta Eitmantytė – Keleckė;
 5. Aistė Urbonavičė;
 6. Vaida Vasiliauskienė;
 7. Vilma Šliožienė.

Asociacijos tikslas: rūpintis/siekti, jog negalią turintys Lietuvos vaikai ir jų šeimos gautų kokybiškas, prieinamas ir profesionalias abilitacijos, reabilitacijos ir paliatyviosios pagalbos paslaugas.

Asociacijos uždaviniai:

 1. Suvienyti specialistus, dirbančius vaikų negalios srityje;
 2. Skleisti žinias apie visas, su vaikų negalia susijusias, sritis;
 3. Skatinti ir remti mokslinius tyrimus, susijusius su vaikų negalios problemomis;
 4. Spręsti etikos ir deontologijos problemas;
 5. Siekti tėvų dalyvavimo Asociacijos veikloje;
 6. Ieškoti ir kaupti lėšas Asociacijos veiklai.

Kaip tapti nariu?
Rekvizitai