Studijos

Kviečiame studijuoti  „Vaikų reabilitaciją“!!!

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto magistrantūros studijų programos „Sveikatinimas ir reabilitacija“ šaka „Vaikų reabilitacija“ skirta ergoterapeutams bei kineziterapeutams, norintiems gilinti savo žinias vaikų reabilitacijos srityje.

Studentai, pasirinkę šią programą, studijuos šiuos modulius:
1. Normali ir sutrikusi vaiko raida.
Šiame modulyje studentai turės galimybę studijuoti normalią ir sutrikusią vaiko raidą bei raidos sutrikimų priežastis. Studijų metu studentams bus sudarytos sąlygos betarpiškai bendrauti su įvairaus amžiaus vaikais, atpažinti normalios ir sutrikusios raidos požymius.
2. Vaikų abilitacijos, reabilitacijos, paliatyviosios pagalbos organizavimas, metodai ir priemonės.
Šiame modulyje studentai turės galimybę išmokti savarankiškai suformuluoti habilitacijos, reabilitacijos, reabilitacijos ir paliatyviosios pagalbos tikslus, sudaryti individualius stebėjimo ir terapijos planus remiantis klinikine ir funkcine diagnoze. Susipažins ir plėtos jau turimas žinias apie vaikų kineziterapijos, ergoterapijos metodikas, išmoks pasirinkti bei išanalizuos metodikas kurios yra paremtos įrodymais pagrįstos medicinos principais. Įgis praktinių gebėjimų taikyti specifinius kineziterapijos, ergoterapijos metodus priklausomai nuo esamo vaiko raidos/funkcinės būklės sutrikimo. Turės galimybę aktyviai dalyvauti ir bendrauti komandiniuose pacientų aptarimuose, suprasti ir interpretuoti komandos narių atliktų raidos/funkcinės būklės vertinimų rezultatus.
3. Vaiko raidos ir funkcinės būklės vertinimo metodai.
Šis modulis yra skirtas studentams, kurie norėtų įgyti žinių, praktinių įgūdžių ir gebėjimų reikalingų vertinant vaiko raidą. Studentai turės galimybę įsigilinti į atskirų vaikų raidos sutrikimų bei būklių vertinimo metodus.

Daugiau informacijos apie priėmimą: www.lsmuni.lt, el. paštu: vrk@lsmuni.lt arba tel. 8-37 260425.