Ambulatorinis poskyris

Pagal įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją, Ambulatoriniame poskyryje teikiamos šios paslaugos:

  • antrinės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros medicinos: vaikų ligų, vaikų neurologijos, fizinės medicinos ir reabilitacijos;
  • ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros medicinos – medicinos gydytojo praktikos;
  • paliatyvios pagalbos dienos stacionaro (suaugusiųjų ir vaikų);
  • vaikų ambulatorinės reabilitacijos II (vaikų nervų sistemos ligų, vaikų judamojo – atramos aparato pažeidimų, vaikų psichikos ir elgesio sutrikimų);
  • kitos ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros: vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos, paliatyvios pagalbos, kineziterapijos, ergoterapijos, logopedijos, masažo.

Šiame skyriuje taip pat teikiamos šios mokamos sveikatos priežiūros paslaugos: vaikų neurologo, pediatro, slaugytojo, burnos higienisto, ergoterapeuto konsultacijos, individualus arba grupinis kineziterapijos užsiėmimas salėje arba vandenyje, logopedo pirminė apžiūra bei kalbos korekcijos užsiėmimas.